STARTSIDA

AKTUELLT

FÖRBUNDET

UPPDATERAD 2018-08-01 

Förbundet 

Arbetsliv & Forskning 
i Sverige


 

Förbundet har till ändamål att:
Flytta fram arbetslivsforskningens positioner inom fackliga organisationer, företag, högskolor och samhälle.

Stärka och utveckla samarbetet mellan arbetsliv och forskning.

Främja och stödja forsknings- och utvecklingsarbete som utgår från löntagarnas behov och intressen och verka för att ökade resurser tillförs detta område.

Fungera som en mötesplats för diskussioner och erfarenhetsutbyte om forsknings- och utvecklingsarbete på enskilda arbetsplatser.

Sammanställa och sprida kunskaper om aktuell arbetslivsforskning.


Medlemsavgift 2017-18
Enskilda medlemmar: 150 kronor per år
Lokal och regional stödmedlem: 1000 kronor per år
Stödmedlem på riksnivå: 5.000 kronor per år 
Postgiro: 48 34 616-7

upp

Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige
        

Välkomna!
Tag plats på våra seminarier!
Seminarierna är öppna för alla.

Föreningen är
för närvarande vilande!

Se mer
Aktuellt.html

Mer finns också på vår facebooksida

                    
Sommar om utvecklingen av artificiell intelligens
Forskaren Max Tegmark berättar

”För mig är AI den viktigaste demokratifrågan i vår tid”.
Länk till programmet
      

Med vänliga hälsningar

 
Rolf Andersson
Förbundsordförande
Telefon 070-694 69 91 raq@telia.com
 

Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige
 
Kontakt Rolf Andersson förbundsordförande. 
Telefon +70-694 69 91 e-post: raq@telia.com

Tommy Strömstedt Vice förbundsordförande
Telefon +40-670 22 29
 e-post: tommy.stromstedt@unionen.se 

Adress: Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige co Rolf Andersson Kurirgatan 26 b, 
254 53 Helsingborg

Hemsida: www.aof.nu


A&F Webbmaster tipsar om