STARTSIDA

AKTUELLT

FÖRBUNDET

UPPDATERAD 2017-10-10

Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige

Föreningen är för närvarande vilande!
Rolf Andersson , förbundsordförande.
 Telefon 070-694 69 91 eller. e-post: raq@telia.com
 Kurirgatan 26, 254 53 Helsingborg

 Hemsida: www.aof.nu

 
Vi finns också på facebook
 Gå med i Gruppen och bjud in era vänner!


VÄLKOMNA TILL VÅRA SEMINARIER
Förbundets seminarier är öppna möten för alla intresserade
Planerade & Diskuterade seminarier

- Arbetsmarknadspolitik i ett framtidsperspektiv.
 

Digital teknik tar över miljontals jobb Sverige står inför ett teknikskifte. Digitaliseringen/Robotiseringen som förändra för arbetsmarknaden i grunden då det gäller såväl enkla som kvalificerade uppgifter, såsom finansiella rådgivare, lärare och läkare att ersättas av maskiner. Budskapet om att arbetskraftsbrist kommer att råda i framtiden är fel. Oförmågan att koppla samman IT/Teknikutvecklingen med behovet av mänsklig arbetskraft i den materiella produktionen och tjänstesektorn måste bedömas som en helhet då vi prognostiserar vilka resursbehovet materiellt, tjänstemässigt och mänskligt. Framtiden är reda här och vi måste väga in detta som en grund då vi ska dra upp visioner och riktlinjer hur vi vill forma det nya samhället då det gäller demokrati och människovärde. Nu finns makten hos dem som äger och därmed kontrollen över den nya tekniken.
SR P1 Framtidens arbetsmarknad Ekonomiekot 2015 05 02 handlar om vad kommer att datoriseras och vilka yrken kan försvinna? Med Anna Breman, Swedbank och Stefan Fölster, tankesmedjan Reforminstitutet. Programledare Pär Ivarsson. http://aof.nu/Ekonomiekot_lordag_20150502_1140.mp3

Robotrevolutionen: Sverige i den nya maskinåldern av Stefan Fölster, han är adjungerad professor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan. http://volante.se/2015/09/robotrevolutionen-ny-bok-fran-stefan-folster/

Anna Breman, Swedbank Digital teknik slår ut hälften av alla yrken i Sverige http://www.dn.se/ekonomi/digital-teknik-slar-ut-halften-av-alla-yrken-i-sverige/

Rolf kontaktar politiker, näringsliv och facket.

- Teknisk utveckling och mänskan i framtidens arbetsliv.
Robert planerar detta seminarium.
- Ekonomisk ojämlikhet i arbetslivet. Maria-Pia Boëthius är tillfrågad som inledare.
- Identitet och ohälsa i arbetslivet interventioner.
Planering pågår: Lisbeth Rydén, 2016
- Universiteten samhället och kapitalet.
Rolf, tar kontakt med Mina O`Dowd för eventuell samverkan med hennes planerade seminarium.
- Ett Ungdomsprojekt som diskuteras
Rolf och Jonas undersöker ett möjligt projekt för arbetslösa ungdomar.
Arbetsnamnet "Digital rättvisa
". Ungdomarna ska utbildas sen anställas som handledare för att erbjuda äldregruppen lots in i IT Samhället.
Klicka & se exempel på broschyr på projektidé.


Välkommen som Medlem
Medlemsavgifterna
- enskild medlem 150 kr
- stödmedlem lokalt eller regionalt 1000 kr
- stödmedlem på riksnivå 5000 kr


Tom Ryltenius
Vår förbundssekreterare
Har lämnat oss i stor saknad
Tom avled den 22 januari 2016
efter en tids sjukdom
Tack för allt Tom
 


Genomfört i Lund 2015-11-30
Subtila otrevliga interaktioner i arbetslivet.

Presentation Kristoffer Holm MSc och forskningsassistent Institutionen för psykologi Lunds Universitet  Inbjudan Klicka Här
Tid 2015 den 30 november kl. 18 - ca 20
Plats Institutionen för psykologi rum P115,       Kicka för Karta
Paradisgatan 5P,223 50 Lund
Ansvarig AoF Eva Torkelson, Universitetslektor
Institutionen för psykologi Lunds Universitet
Summering av presentationen och projektet Subtila och otrevliga interaktioner i arbetslivet Kristoffer Holm, MSc och forskningsassistent vid Institutionen för psykologi Lunds universitet kommer att presentera resultat från ett pågående forskningsprojekt som finansieras av FORTE (Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd) (dnr 2012-0138).
       
I projektet ingår även docent Eva Torkelson och professor Martin Bäckström.
Projektet studerar ohövlighet i arbetslivet som en social process där både förövare, utsatta och åskådare ingår. Ohövligt beteende är typiskt sett oförskämt och respektlöst och handlar om att bryta mot normer för ömsesidig respekt.
Det skiljer sig från andra former av aggression och trakasserier i arbetet genom att den subtila formen gör den svårare att upptäcka.
Trots den låga intensiteten i beteendet finns en risk att det växer till mer allvarliga former av kränkningar.
I projektet har data samlats in från 2871medlemmar i Hotell- och restaurangfacket och ytterligare en studie består av ett urval av 3001 personer, som avspeglar den arbetande svenska populationen
 

Genomfört  i Malmö, 2015-10-05
Arbetslöshetens långsiktiga konsekvenser
Inledare:
Professor Mattias Strandh, Umeå Universitet, Institutionen för socialt arbete och Jonas Lundsten Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige
Tid:
2015 den 5 oktober kl. 18 - ca 20.
Plats:
Malmö högskola Sal Niagara A0502 Nordenskiöldsg 1, Malmö Karta
Ladda hem inbjudan Klicka Här

              
Professor Mattias Strandh Läs Mer  AoF Jonas Lundsten, Läs Mer


Rapport från seminariet 
Det blev ett intressant och tankeväckande seminarium.
Mattias Strandhs berättade om forskningsprojektet som berör hur människor påverkas av arbetsmarknadshändelser på lång sikt. Mattias tog upp om hur arbetslöshet innebär en ökad risk för fattigdom och sämre mental hälsa, samt om negativa effekter upphör när individen åter har ett arbete. Vidare om hur erfarenhet av arbetslöshet påverkar individer långsiktigt, för framtida framgång på arbetsmarknaden i form av exempelvis löneutveckling, för framtida mentala hälsa, för det sociala nätverket och för politiskt deltagande. Det är viktigt att öka kunskapen kring långsiktiga konsekvenser av arbetslöshet, inte minst då vi i dag underskattar samhällets och individers kostnader för arbetslöshet. Vi diskuterade också arbetsmarknadspolitiken, samt om hur arbetslöshetsersättning och aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder, kan mildra de negativa konsekvenserna. I efterdiskussionen togs idéer upp om att följa upp seminariet med att bjuda in arbetslösa, arbetsförmedlare samt politiker där vi med berörda och ansvariga kan utveckla diskussionen om framtidens arbetsmarknad och en bättre arbetsmarknadspolitik. Ett sådant seminarium kan exempelvis förläggas till Helsingborg, senare i höst alternativ i början av 2016


Genomfört  i Lund, 2015-09-25
Frukostseminarie i Lund 
Nämndemansgårdens En Dag i Taget och Förbundet Arbetsliv & Forskning 
Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet Nationellt
Med:
Försäkringscentrum och Christel Blondin, En Dag i Taget
Tid:     
2015 den 25 september 2015 kl. 8 - ca 10.
Plats: 
Lund, Concordia hotell, Stålbrogatan 1  
Ladda hem inbjudan Klicka Här


Genomfört på Universitetet i Lund, 2015-06-01
Årsmöte för  Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige
Vi utvärderade verksamheten & tittade framåt.

Bl.a. diskuterade vi förslag om att i höst och  2016 ett genomföra en serie seminarier med temat
Arbetsmarknadspolitik i ett framtidsperspektiv
Ladda hem Foldern       (Se karta )


Genomfört i Helsingborg, 2015-05-08

Frukostseminarium i Helsingborg     
på Stadsbiblioteket
     


 
  


Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet?

 Förbundet Arbetsliv & Forskning inleder och hälsar välkommen
Nationellt Försäkringscentrum kommer tala om det arbetsplatsnära stödet som började gälla från den 1 april 2014.

 Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall och öka arbetstagarens möjlighet till återgång i arbete vid sjukdom. Detta ska ske genom ett riktat stöd till arbetsgivaren för att vidta tidiga och anpassade åtgärder.

 Nämndemansgården talar om hur man kan arbeta med riskbruk och beroende i arbetslivet. Från utredning till behandling, samt hur AGS-försäkringen kan fungera som en delfinansiering vid rehabilitering. Kostnadsfritt - Begränsat antal platser
 
     

Rolf Andersson AoF & Jimmy Blondin En Dag i Taget

       


Genomfört i Lund, Edens hörsal 2015-02-23
               
MEDBORGARLÖN - FANTASI ELLER MÖJLIGHET?


Per Gahrton som inledare är väl insatt i frågan om medborgarlön.
Han har i många år i ledningen av Miljöpartiet drivit frågan.
       
Bland annat diskuteras för- och nackdelar och eventuellt nödvändiga avgränsningar.
Per Gahrtons hemsida: http://www.gahrton.dinstudio.se

Ladda hem Foldern     Se karta


Genomfört Förbundets höstmöte 2014
Tid: 3 december kl. 18.00
Plats: Psykologiska institutionen, Paradisgatan 5 i Lund. Se Karta
Ärenden  
Medlemsavgifter 2015:

Nuvarande är 150 kr för enskild medlem, 1000 kr för stödmedlem lokalt eller regionalt, 5000 för stödmedlem på riksnivå)
Tema diskussion:
”En betraktelse över 21 år med en orimligt hög arbetslöshet”.
Rolf Andersson inledde

Genomfört 2014 11 21

FrukostseminariumMalmö
Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet? 
 
Kostnadsfritt Begränsat antal platser
    

Tid: fredagen den 21 november kl 8.00 till 10.00
Plats:
 
Malmöhus Slott, Hörsalen      
Malmöhusvägen 6, 201 24 Malmö Klicka Här
     
Anmälan via webbformulär Klicka Här
  

Carola Nilsson
från Nationellt Försäkringscentrum
kommer tala om det arbetsplatsnära stödet som började gälla från den 1 april 2014.
Syftet med bidraget är att förebygga sjukfall och öka arbetstagarens möjlighet till återgång i arbete vid sjukdom. Detta ska ske genom ett riktat stöd till arbetsgivaren för att vidta tidiga och anpassade åtgärder.
        
Christel Blondin från En Dag i Taget talar om hur man kan arbeta med riskbruk och beroende i arbetslivet. Från utredning till behandling, samt hur AGS - försäkringen kan fungera som en delfinansiering vid rehabilitering.
             
Välkomna Hälsar !

Tommy Strömstedt AoF & Jimmy Blondin En Dag i Taget

Genomfört 2014 05 28 Frukostseminarium i Kristianstad
Vilket stöd finns vid rehabilitering i arbetslivet?  Folder: Klicka Här

Genomfört 2014 05 15 i Malmö
I
Folkets Hus, Nobeltorget Olof Palmes Plats1 Malmö
Spelberoende i arbetslivet       Folder: Klicka Här
"Spelberoende Genusfråga ?" 
Ett seminarium med ett 30 tal engagerande deltagare.

Inledare Jessika Svensson
Läs om Jessikas forskning
Medv. Kim Grahn ordförande i Spelberoendes Riksförbund och
Tommy Strömstedt
AoF & UNIONEN

Genomfört 2014 04 29 i Helsingborg
på DHS Ringstorp, Kurirgatan 1
Konflikthantering i arbetslivet       Folder: Klicka Här
"Konflikter är normalt och tyder ofta på ett engagemang i arbetet."
Ett välbesökt seminarium, ca 60 deltagare.

Inledare:
Jonas Lundsten, fil.dr. i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi.
Nuvarande forskning och undervisning: - motivation - kommunikation på arbetsplatser - projektledning - gruppsykologi - ledarskap,
Läs om Jonas L Malmö Högskola

Genomfört 2014 06 12 i Malmö 
i Fackförbundet Unionens lokaler Axel Danielssons väg 195, Malmö.
Förbundets Årsmöte

Genomfört 2013 11 26 i Lund på Psykologen  Folder

PLANERINGS- SAMT BUDGETMÖTE
Seminarier under planering 2014 är:
Spelberoendet i arbetslivet (Tommy)
Teknisk utveckling och mänskan i framtidens arbetsliv
(Robert)
Varför behövs yrkesmedicin? (Håkan)
Arbetsmarknadspolitik i ett framtidsperspektiv
(Rolf)
Hur länge ska man jobba? (Curt)
Konflikthantering i arbetslivet (Rolf o Jonas)
Ekonomisk ojämlikhet i arbetslivet (Tom) Funktionsnedsättningar/hinder i arbetslivet (Rolf)
Universiteten, Samhället och Kapitalet (Rolf)

Genomfört 2013 09 25 på Malmö högskola  Se Karta
IDENTITET OCH OHÄLSA I ARBETSLIVET Hur kan man bedöma riskerna och vad kan man göra åt dem?
Inledare Lisbeth Rydén Läs mer
Projektledare för ett forskningsprojekt om psykosocial arbetsmiljö vid Centrum för tillämpad arbetslivsforskning vid Malmö högskola
Folder: Klicka Här 
medverkade gjorde också:
Erik J Olsson
pro
fessor Teoretisk filosofi
        

Länk: om Erik J Olsson

 

Genomfört 2013 05 29 i Lund på Palaestra   karta
YTTRANDEFRIHET I ARBETSLIVET Ladda hem inbjudan
Svenska sabotage mot yttrandefriheten
Lennart Lundquist professor i statsvetenskap inledde.
Länk: Personlig hemsida  &  Wikipedia

   
Videoupptagning samt kompendiet från föreläsningen
medverkade gjorde också:
Erik J Olsson
pro
fessor Teoretisk filosofi
        

Länk: om Erik J Olsson
Magnus Zetterholm docent och universitetslektor
I Nya testamentets exegetik vid Lunds universitet

                        

Länk:
Academic Rights Watch
Josefine Boman utredare Handels
        
Länk:
om Josefine Boman
Årsmötet med Arbetsliv och Forskning avhölls efter seminariet

Hösten 2012, Betänkande
Yttrandefrihetskommitténs betänkande, SOU 2012:55,
En översyn av tryck- och yttrandefriheten har avgetts. Styrelsen beslöt att den avger ett yttrande om betänkandet. Lennart Lundquist och Håkan Hydén tillfrågas om medverkan i det arbetet.
Förbundets yttrande Läs Här


Genomfört 2012 11 29
OFRIVILLIGA FÖRETAGARE I ARBETSLIVET
Plats:
Fackförb. Unionen Axel Danielssons väg195 Malmö
Karta:
Klicka Här

Inledare:
Mikael Gudmundsson Unionen, ombudsman med ansvar för medlemmar som är småföretagare
Folder: Klicka Här 
(Ansvariga AoF, Tommy
Strömstedt & Curt Lovén)


Genomfört 2012 11 27
MOTIVATION I ARBETSLIVET
Samarrangemang med Munka- folkhögskola

Plats:
Munka folkhögskola Munka Ljungby (Ängelholm) Se karta

Inledare:
Jonas Lundsten, fil.dr. i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi
Läs mer
(Ansvariga AoF, Rolf Andersson, Munka fhsk. Lena Geiros)
Folder: Klicka Här 


Genomfört 2012 10 08 på Malmö Högskola
RELATIONER MELLAN ARBETSLIV OCH ICKE-ARBETSLIV

Inledare:
Jean-Charles Languilaire, Fil. Dr Malmö Högskola.
Tema: Forskning i företagsekonomi "Experiencing work/non - work – Theorising individuals' process of integrating and segmenting work, family, social and private". Undersökningen beskriver hur arbete och fritid måste både integreras och segmenteras för att vi ska må bättre. I avhandlingen reds ut hur viktig relationen mellan Arbete och icke – arbete är, och hur man agerar i arbetslivet, familjelivet, det sociala livet och det privata livet. Hur hanterar man de olika delarna av sitt liv?  Läs mer
(Ansvarig AoF, Jonas Lundsten) Se Affisch


Genomfört 2012 05 28
Sociala medier och arbetslivet
Påverkansmöjligheter och konsekvenser i framtiden
Tid:
28 maj kl 18:00
Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5 i Lund.
      
Inledare:
 
Professor Håkan Hydén och forskarkolleger 
Läs mer
 Hur påverkas relationen mellan arbetsgivare, facket och anställda.
 Ser vi en: Demokratisering? Ökad kontroll? Polarisering?

 
        
Efter seminariet håller förbundet årsmöte.
Ladda hem kallelse/inbjudan


Genomfört 2012 03 19
Visioner om svenskt arbetsliv efter högeralliansen.

Hur det är nu och vad vi kan se för möjligheter att påverka svenskt arbetsliv i framtiden.
Inledare:
Christer Persson mångårig medarbetare i statsrådsberedningen och medförfattare till boken Bokslut Reinfeldt
Tid:
Måndagen de 19 mars kl 18:00 (entrédörren öppnar kl 17.45)
Plats:
Palaestra Nedre, Universitetsplatsen/Paradisgatan 2 i Lund
karta
Ladda hem kallelse/inbjudanGenomfört 2011 11 30

Ladda hem Bildspel i ppt format

Arbetsmarknadspolitik för
utveckling och välfärd


Med
Tommy Strömstedt, Unionen
Rolf Andersson, förbundsordförande
Jonas Lundsten, fil.dr. i psykologi med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi

Arbetsmarknadspolitiken resurser kan användas på ett bättre sätt
bl.a. genom att anpassa utbildning och arbetsplatserna efter människors förutsättningar. Vi presenterar fakta, förslag på alternativ och pågående projekt.

Tid:   
30 november kl 18 till cirka 20
Plats: Palaestra nedre, Universitetsplatsen (Paradisgatan 2) i Lund karta
Ladda hem kallelse/inbjudan

Efter seminariet blir det höstmöte med bl.a. fyllnadsval


Genomfört 2011 10 26
Marknad och demokrati – är det möjligt?
Kvällens tema kretsade kring marknadsekonomins olika ansikten.
Är marknadsekonomin vår trygga religion likt medeltidens starka religiositet?
Vi granskade konsekvenserna samt vände blicken framåt.


Inledare:
Robert Ragneklint, universitetslektor, Psykologiska institutionen i Lund
Läs mer på www.lu.se/o.o.i.s/18845

-

Huvudföreläsare:
Lars Pålsson Syll, professor i samhällsvetenskap, Malmö högskola
Läs mer på www.nav.mah.se/person/id/LULAPA

Tid:    26 oktober kl 18 till cirka 20
Plats: Palaestra nedre, Universitetsplatsen (Paradisgatan 2) i Lund

Rapport från seminariet.
 Det blev en intressant kväll om marknadsekonomin, hur den styr och sätter gränser för demokratin där våra ”folkvalda” ser sig som folkets förmyndare och marknadens tjänare. Ett ekonomiskt system där tillväxt och expansion är ett självändamål utan beröring till mänsklig nytta och humanistiska värde.
 Vi synade också hur marknadsekonomins villkor förändrat det svenska samhället, där den generella välfärdspolitiken avvecklats, de ekonomiska klyftorna ökats mest i hela värden, arbetslösheten ökat katastrofalt, hemlöshet och fattigdom brett ut sig. Vidare om hur denna omänskliga marknadsekonomi som likt en gudomlig naturlag ska kunna underställas en humanistisk och demokratisk kontroll.
Min reflektion på detta är:
 Vi kan aldrig förvänta oss att de som sitter vid köttgrytorna och har makten skall förändra samhället och skapa den rättvisa som fodras för att alla skall kunna få ett bra liv. Vi måste se till att våra demokratiskt valda blir våra budbärare, inte våra förmyndare, inte marknadens tjänare.
 Demokratin måste upprättas och stätta tydliga rammar för marknadens villkor. Vårt ekonomiska system måste demokratiseras till förmån för mänsklig nytta och humanistiska värde.


Genomfört 2011 06 07
Motivationsfaktorns betydelse i arbetslivet
Inledare:
Inledare är: Fil dr Jonas Lundsten, specialist i ämnet och verksam vid Malmö högskola.
Läs mer på http://forskarnav.mah.se/id/imjolu


Plats:
Edens hörsal, gamla lasarettsområdet, Paradisgatan 5 i Lund
Ladda hem kallelse/inbjudan

Efter seminariet hålls förbundets årsmöte 2011


Genomfört 2011 02 18
Bemanningsbranschen i arbetslivet

Inledare:
Samuel Sköld, kontorschef och med i bemanningsföretaget Teamworks ledningsgrupp och Joakim Jareld, Fackförbundet Unionen, ombudsman med ansvar för medlemmar i bemanningsbranschen
Ny inledare är Andreas Sjögren, Handels, med erfarenheter av bemanningsbranschen.
Joakim, Unionen kan inte medverka av personliga skäl.

Tid: 1 februari kl 18 till cirka 20
Plats: Edens hörsal, gamla lasarettsområdet, Paradisgatan 5 i Lund
Ladda hem kallelse/inbjudan


Genomfört 2010 10 25
"Slutet på yttrandefriheten" Broschyr Klicka Här
Lyssna på SR P1 Publicerat  Klicka Här för mp3 fil
Programledare: Åke Pettersson.

Lennart Lundquists Seminariekompendium Klicka Här
.
Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller Klicka Här

-
Inledare 
Lennart Lundquist, en av Sveriges kunnigaste statsvetare i demokratifrågor. Lennart Lundquist berör i sin inledning exemplet Ulfur Arnason som var professor i evolutionär molekylär systematik i Lund och som utestängdes från sin arbetsplats vid naturvetenskapliga fakulteten.
 
Håkan Hydén, professor i rättssociologi. Håkan Hydén redogör för väsentliga och möjliga botemedel mot demokratibrott.

 

Tid: Den 25 oktober kl. 18.00
Plats:
Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund


Genomfört 2010 11 16
Livsmedelsindustrin, om mat, makt, människovärde och framtid. Broschyr Klicka Här
Inledare

Malin Klingzell-Brulin är chefredaktör för Livsfackets tidning Mål och Medel.
Gunnar Brulin är reporter och författare till två böcker om livsmedelssystemet.
-
Malin och Gunnar har i många år arbetat för livsmedelsarbetarnas kamp för bättre villkor och för ett hållbart samhälle.
Läs mer på www.malmedel.nu/redaktion
Tid: Tisdagen den 16 november kl. 18.00
Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund


Genomfört 2010 05 24
Värdegrund för hållbart arbetsliv.
Ladda Hem Flygblad i pdf
Inledare
 
 
...
Håkan Hydén
, professor i rättssociologi, Ann Heberlein, doktor i etik, Frank Svensson, ombudsman i Fackförbundet Unionen och Mats Ryderheim, tillsynsdirektör för Arbetsmiljöverket

Tid: Den 25 maj  kl. 18.00
Plats:
Eden 21, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund.


Genomfört 2010 04 19
Hoten mot välfärden i ett arbetslivsperspektiv.
Ladda Hem Flygblad i pdf
Inledare
Håkan Hydén Professor, Rättssociologi
 
Anne Jalakas, journalist och författare i välfärdsfrågor

Tid:
Den 19 april  kl. 18.00
Plats:
Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund.
Karta


Genomfört 2010 02 16
Förändringsverktyg eller anpassningskunskap?
Svensk arbetslivsforskning - då, nu och sedan
Seminarium i samarrangemang med CTA


Inledare
 Kenneth Abrahamsson Docent och programchef för Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap i Sverige www.fas.se 

Tid:
Tisdagen den 16 februari 18 - ca 20
Ladda Hem Flygblad i pdf
Plats:
Centrum för tillämpad arbetslivsforskning (CTA) Studentcentrum, Norra Neptunigatan 1, 4:e vån  i Malmö Karta
Fem minuters promenad från Centralstationens huvudentré


Programmen 2009
är nu genomförda

Kvinnor och karriär
Den 30 november kl. 18.00  Ladda Hem Flygblad i pdf
Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund
Inledare:

Tuija Muhonen, docent vid Malmö högskola, som har disputerat i ämnet

Om Tuija

Samhällsansvar och roffarkultur i Sverige
- vilket samhälle vill vi ha?
Den 19 oktober kl. 18.00  Ladda Hem Flygblad i pdf
Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund
Inledare:

Anne-Marie Pålsson docent i nationalekonomi och riksdagsledamot

Om Anne-Marie

 

Petter Larsson ledarredaktör i Efter Arbetet

Om Petter och Efter Arbetet

Spelberoende i arbetslivet  Ladda hem flygblad i PDF
Första seminariet i Sverige som behandlar frågan
Tid:
2009 09 21
Lokal: Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund

Inledare:
Jessika Svensson Folkhälsoinstitutet
Om Jessika
och
Tommy Strömstedt, fackförbundet Unionen
Om Tommy

Maskinerna i arbetslivet
Då, nu och i framtiden? Ladda hem flygblad i PDF
Tid: 2009 06 03
Lokal: Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund

Inledare:  Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap 
och mångårig debattör på ämnesområdet

Efter Seminariet var det årsmöte
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet

Ladda hem Verksamhetsberättelse 2008 i PDF


Etik i arbetslivet
Luthersk pliktmoral eller omsorgsetik?
Tid: 2009 03 03    
Lokal: Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund
Inledare:

Elisabeth Gerle, professor i etik, särskilt mänskliga rättigheter, vid Uppsala universitet i en historisk relief med framtidsdiskussion!
Mer om Elisabeth Gerle Klicka Här

Historik Genomförda seminarier
Arkiv

Utblick: Spanien - vägval och värderingar i krisens spår

Den spanska ungdomsgenerationen räknar med att få det sämre ställt än sina föräldrar. Hur påverkar en ekonomisk kris politiken och solidariteten i ett land?

Framtidens arbetsmarknad


Ekonomiekot 2015 05 02 handlar om vad kommer att datoriseras och vilka yrken kan försvinna? Med Anna Breman, Swedbank och Stefan Fölster, tankesmedjan Reforminstitutet.
Programledare Pär Ivarsson.


Konflikthantering i arbetslivet
med Jonas Lundsten


Spelberoende i arbetslivet
med Jessika Svensson

 

Videoupptagning med Professor Lennart Lundquist

Videoupptagning & kompendiet från föreläsningen

Arbetsmarknadspolitik för
utveckling och välfärd


Ladda hem Bildspel i ppt format
Se Länk om den svenska modellen


(Klicka på bilden)
Video: Seminarieföreläsning från SVT:s UR Play (29 minuter). Johan Ronnestam, creative director och kommunikatör, talar om nya beteenden och nya förutsättningar i den digitala världen. Arrangör: Kulturdepartementet. På UR Play finns en skatt av intressanta seminarier från olika områden.(Klicka på bilden)
Video från Mats Alvessons, - doktor i psykologi och professor i företagsekonomi, föreläsning 2006 på Malmö högskola
(ca 60 minuter)


A&F Webbmaster tipsar om

(Klicka på bilden)
 
  Det framtida arbetet
(Klicka på bilden) Rick Falkvinge "Om Patent"
Läs Här!