Startsida
Aktuellt
Förbundet
Arkiv:

tippsar om:

På seminarium i Helsingborg. 

Lyssna på ett inspirerande och kontroversiellt inlägg Klicka Här

Genomförda seminarier hösten 2008

Genomförda Seminarier 2008
Den 9 decmber i Lund Edens hörsal,
"Framtidens arbetsliv"Ladda hem flygblad i PDF
Inledare: 
Roland Akselsson, professor i arbetsmiljöteknik Klicka Här
Håkan Hydén Professor, Rättssociologi Klicka Här
Stefan Larsson teknologie licentiat  Klicka Här
 

Genomfört
Den 20 oktober i Lund Edens hörsal,
Doktorandernas arbetssituation
 Inledare:
Andreas Lundin, doktorandombudsman vid Lunds Doktorandkår
Läs Mer 
 

Genomfört
Den 29 september I Malmö Folkets Hus
Varför sviker ungdomen facket?
Inledare:

Måns Svensson, rättssociolog verksam i Lund.
Läs Mer 

Anders Kjellberg, docent i sociologi och specialist på facklig anslutning.
Läs Mer

Genomfört
Årsmöte och Seminarium den 28 maj i Lund
Årsmötet avhölls efter seminariet
Verksamhetsberättelse Klicka Här

Design i arbetslivet - Vilken arbetsmiljö ska vi ha? 
Flygblad Klicka Här
Inledare

Mats Bohgard, Professor i arbetsmiljöteknik
Mer om Mats: Klicka Här

Björn Åhlander, företagsrådgivare vid Teknikföretagen
Mer om Björn: Klicka Här
 

Genomfört
Seminarium den 14 april i Lund
Kunskapssamhälle och professionalitet. -  Realitet eller Retorik ?
Inledare: 

Mats Alvesson, professor i företagsekonomi.
Mer om Mats, "föreläsning Tomhetens triumf": Klicka Här
Mer om Mats skrivet av Lunds universitet: Klicka Här

Genomfört
Seminarium den 10 mars i Lund
Arbetsplatser utan diskriminering!

Inledare: Anita Wallstedt och Rigmor Tjerngren samt Robert Ragneklint.
Anita och Rigmor har lång erfarenhet av många olika slags mobbningar i arbetslivet och de är sekreterare respektive pressansvarig i den nybildade riksföreningen Organisation Mot Mobbning, OMM. Robert är leg. psykolog, lektor vid psykologiska institutionen i Lund och han  har stor erfarenhet av organisationsfrågor och arbetsmiljö.
Mer om ämnet i SR P1 Klicka Här
Läs: Om ämnet i tidningen arbetsliv och på www.jobbingutenmobbing.no

Genomfört
Seminarium den 5 februari i Lund
Föräldraskap och arbetsliv - går det att förena ? 

Inledare: Jenny Julén Votinius jur. doktor i civilrätt som nyligen släppt doktorsavhandlingen, "Föräldrar i arbete. En könskritisk undersökning av småbarnsföräldrars rättsliga ställning". 
Läs: Skrivet om avhandlingen på Lunds universitet
Läs: Skrivet om avhandlingen i Skånskan
 

Genomförda Seminarier 2007

Genomfört
Tystnadens tyranni - offentlighet och arbetsliv   Flygblad Klicka Här
Här finns material från seminariet 
En ljudupptagning Klicka Här
Lennart Lundquists material: Demokratins Väktare
Lennart Lundquists material: Att Säga ifrån
Tid: den 4 december kl 18
Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund
Medverkande: 

Mats Alvesson,
professor i företagsekonomi, författare till Tomhetens triumf
Håller en intressant föreläsning. OBS! Den varar 60 minuter.
Sätt dej tillrätta och Klicka Här


Lennart Lundquist
professor i statsvetenskap, författare till Demokratins väktare 


Tommie Sjölin
avskedad internrevisor vid länsstyrelsen i Skåne

Genomfört
Arbetsliv och Hälsa Flygblad Klicka Här
Tid: den 22 november kl 18.30
Plats: Hörsalen, Spoletorp, Britta Holmströms gata 2 - 4 i Lund
Medverkande:
Arne Melander, professor i medicin, farmakologi

Genomfört
Ett hållbart arbetsliv Flygblad Klicka Här
Tid: den 22 oktober kl 18
Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund
Medverkande:
Minna Gillberg, handläggare i Bryssel åt EU-kommisionären Margot Wallström

Genomfört den 28 maj på Malmö högskola
Förbundet Arbetsliv och Forskning i samarbete med IMER Malmö Högskola 
Att minska utanförskapet på arbetsmarknaden
Introduktion - svårigheter kring integration i arbetslivet lokalt.
Dialog - möjligheter att på lokal nivå underlätta utlandsföddas inträde på arbetsmarknaden
Med: Celia Hansen Ahlberg från IMER


Elisabeth Svantesson, riksdagsledamot (m) och Ekonomie licentiat, 
Representanter från två lärorika integrationsprojekt.


Andreas Eriksson, utvecklingsledare APeL FoU, www.apel-fou.se


Genomfört den 24 maj i Lund
Livsstil, arbetsliv och återhämtning Läs Mer

Med: Per-Olof Östergren, socialmedicinare, UMAS
Tid: 24 maj kl. 18.00 
Plats: Edens hörsal, Paradisgatan 5, gamla lasarettsområdet i Lund.
Förbundets årsmöte avhölls efter seminariet.

Genomfört den 17 april på Malmö högskola
Globaliseringen, företagsamheten och jobben
Kina i Sverige och Sverige i Kina.
Hur länge varar högtrycket?
Klicka Här och ladda hem  flygblad.

Medverkande: Henric Borgström, 
ekonomijournalist, Sveriges Radio.

Genomfört den 5 mars i Lund
Hållbar utveckling i arbetslivet  Läs Mer

Håkan Hydén professor i rättssociologi Lund
ersatte Minna Gillberg som på grund av ändringar i Margot Wallströms agenda lämnade återbud till seminariet.


Genomförda Seminarier hösten 2006

Genomfört den 20 november i Edens hörsal, Lund
Ny teknik – Fler eller färre jobb?
Vad kan göras?

Medverkande: Jonas Birgersson, VD i LABs och mycket välkänd i ITbranschen sedan 1990-talet och som föregångsman i till exempel bredbandsutvecklingen.
Klicka Här och läs om Jonas Birgerson på nätet.......

Genomfört den 6 november i Edens hörsal, Lund
Agenda för fler jobb.
På spaning efter innovationssystem.

Medverkande: Jan Edling, analytiker i Vinnova, stort företag och statlig myndighet i svenskt innovationsarbete.
Klicka Här och läs om Jan Edling på nätet.......

Läs Jan Edlings inlägg i debatten- om tillväxt, sysselsättning och utveckling
Agenda för Sverige
Läs Mer PDF fil 2mB
Konkurrenskraftiga regioner - en del av tillväxtpolitiken
Läs Mer PDF fil 1mB
 

Genomfört den 27 september på Lärarhögskolan i Malmö
Svensk arbetslivsforskning 
- Ger den fler jobb?
Vad ska man forska om i arbetslivet?

Med Kenneth Abrahamsson, programchef vid Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap och professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet.
Klicka Här och läs om Kenneth Abrahamsson på nätet.......Seminarier Våren 2006
Genomfört:
Den 30 maj på Internationella studenthuset, Spoletorp i Lund.
OFFENTLIGANSTÄLLD.
Javisst, men demokratins väktare?
Lennart Lundquist, professor i statskunskap vid Lunds universitet.
Tid:Tisdagen den  kl 18.30
Plats, Spolegatan 1 R i Lund (strax norr om Clemenstorget)

Förbundets årsmöte avhölls efter seminariet. 

Genomfört:
Den 24 april  Edens hörsal i Lund.
UNGAS SYN PÅ ARBETE.
Hur skiljer den sig från föräldrarnas och andra vuxnas?
Med Claes  Edlund, professor i psykologi  vid  Lunds universitet och Ioana BornaciI, arbetsmarknadssekreterare och ansvarig för arbetssökande ungdomar, 20-24 år samt för utredning av vissa ungdomars arbetsförmåga vid Arbets- och Utvecklingscenter (AUC) i Rosengård.

Genomfört:
Den 13 mars på IMER - Malmö högskola
MÅNGFALD I ARBETSLIVET
Varför får inte Fatima och Ahmed jobb?
Seminariet inleds med två föredragningar: 
Att arbeta som mångfaldskonsult. 
Mångfald - att finna nyttan? 
Med företrädare för Sverige 2000-institutet och 
Torbjörn Schölin från Malmö högskola. 
Samverkanspartner var IMER vid Malmö högskola.

Genomfört:
Den 6 februari på Malmö högskola
VASA?
Om hörselproblem i arbetslivet.
Med Urban Grape, ombudsman och miljöansvarig i 
Svenska Musikerförbundet.


Seminarier Hösten 2005
Genomfört:
Den 5 december  Edens hörsal i Lund.
ALTERNATIV TILL OUTSOURCING
Vad finns det för realistiska och ekonomiska alternativ till outsourcing?
Med Lars Bengtsson, professor i industriell organisation vid högskolan i Gävle.

Medlemsavgifterna för 2006 fastställdes.
100 kronor för enskild medlem.
500 kronor för lokal eller regional stödmedlem. 
5000 kronor för stödmedlem på  riksnivå.

Genomfört:
Den 21 november Edens hörsal i Lund.
STRATEGIER FÖR FÖRÄNDRING
På väg mot den jämställda arbetsplatsen
Ett interaktivt forsknings- och utvecklingsprojekt med sextio förändringsledare från tjugo arbetsplatser bl.a. Värner Rydénskolan. 
Med Eva Amundsdotter, genusvetare och forskarstuderande i arbetsvetenskap vid Luleå universitet.

Webbadressen till Evas bok:
Webbsida där boken finns.
Ladda hem boken i pdf  2MB

Genomfört:
Den 24 oktober Edens hörsal i Lund.
ARBETSPLATSLÄRANDE
Ett sätt att göra utbildning utvecklande och effektiv?
Med Carina Åberg, verksamhetsledare vid APel, FoU-centrum, Lindesberg, och Lennart Svensson, forskare vid Arbetslivsinstitutet och Linköpings universitet.
www.apel.nu

Genomfört:
Den 19 september Edens hörsal i Lund.
FRAMTIDENS ARBETE 
Teknik och etik?
Med Susanne Keidser, kyrkoherde i Ystad, och Bo Wikström, vd i högteknologiföretaget Spintronics.


Seminarier Våren 2005
Genomfört:
VARFÖR ARBETAR VI?
På Förbundets årsmöte.
Se bilder

Genomfört:
SATSA FRISKT FÖR FRAMTIDEN.
Se bilder

Genomfört:
RÄTT OCH ORÄTT I ARBETSLIVET
Se bilder

Genomfört:
SVENSK ARBETSLIVSFORSKNING SÖKER SIN IDENTITET
Se bilder

Upp