STARTSIDA

AKTUELLT

FÖRBUNDET

UPPDATERAD 2017-10-10 

Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige
 

Föreningen är för närvarande vilande!


Förbundsstyrelsen 

Kontakt
Rolf Andersson förbundsordförande. Telefon +70-694 69 91 e-post: raq@telia.com
             
Tommy Strömstedt Vice förbundsordförande
Telefon +40-670 22 29 e-post: tommy.stromstedt@unionen.se
        
Adress: Förbundet Arbetsliv & Forskning i Sverige co Rolf Andersson Kurirgatan 26 b, 254 53 Helsingborg
Hemsida: www.aof.nu

Förbundsordförande och Webbmaster
Rolf Andersson
070-694 69 91
E-post:
raq@telia.com
Rolfs sida

 

Vice förbundsordförande
Tommy Strömstedt
040-670 22 29
E-post: 
tommy.stromstedt@unionen.se

Förbundskassör
Vakant

 
E-post:
 

Förbundssekreterare
Vakant
E-post:

Styrelseledamot
Håkan Hydén
046 - 222 88 11
E-post:
hakan.hyden@soclaw.lu.se
Håkans sida

Styrelseledamot
Lena Pettersson
072-555 99 58
E-post:
lena.pettersson-fmhbg@telia.com

Styrelseledamot
Jonas Lundsten
040-665 82 57
E-post:
jonas.lundsten@mah.se  
Jonas Sida

Styrelseledamot
Pia Johannesson
0723-94 59 50
E-post:
info@funktionelltfokus.se
Hemsida: Funktionellt Fokus  
 

Styrelseledamot
Olle Frödin
+46 76 220 22 87
E-post:
olle.frodin@soc.lu.se
Olles sida

Styrelsesuppleant
Yasmine Larsson
08-7865446
E-post:  
yasmine.larsson@riksdagen.se

Styrelsesuppleant
Jan Zielinski
08-7962995 070-5442470
E-post:
jan.zielinski@livs.se 

Styrelsesuppleant
Robert Ragneklint
046-222 87 58
E-post:
Robert.Ragneklint@psychology.lu.se
Robert sida

 

   

Förbundsrevisor
Jean-Pierre Denapé
+46462227333
E-post:
jean-pierre.denape@soclaw.lu.se
Jean-Pierre Denapé sida

Förbundsrevisor
Rune Granqvist 070-144 51 73
E-post:
rune.granqvist@lund.se
  Förbundsrevisor suppleant
Bengt Svensson
E-post:
inbeol@hotmail.com
  Valberedning  
  Sammankallande Rune Granqvist, 070-144 51 73
Jean-Pierre Dénapé +46462227333
Jitka Lindén 073 - 219 82 04
Margareta Grip Holmes 070-5259842
E-post: rune.granqvist@lund.se

Årsmötesprotokoll 2015
Klicka Här

Årsmötesprotokoll 2014
Klicka Här

Årsmötesprotokoll 2013
Klicka Här

Medlemsavgift:
Enskilda medlemmar: 150 kronor per år
Lokal och regional stödmedlem: 1000 kronor per år
Stödmedlem på riksnivå: 5.000 kronor per år 
Postgiro: 48 34 616-7

Upp