Gröningen och Kallis
En angelägenhet för alla Helsingborgare.
 
Stadsbyggnadskontoret och byggnadsnämnden principförslag
var fram till valet 2006:

• Att riva Ångfärjestationen och bygga en kongressanläggning.
Begrunda, vad det blir på tomten bredvid (nuvarande p-platsen) avgör Färjestationens framtid!
Vi vill att Ångfärjestationen ska vara kvar och det bästa vi har ska reserveras för framtiden alltså våra ungdomar. 
• Att uppföra ett hotell på södra delen av Gröningen.
• Att ersätta vårt folkbadhus ”Kallis” med ett lyx-spa

Läs Mer om hur vi drev kampanjen för Gröningen Kallis åt folket 

Ca 5000 namn insamlades för ett ett folkligt alternativ. 
Se kraven i namninsamlingen som överlämnades till kommunen.

Nu har den regerande femklövern aviserat att de ska bli en dialog med Helsingborgarna.

Här kommer en kommentar till detta:

Helsingborg den 27 maj 2007
Diskussionen om Ångfärjestationen, Gröningen och Kallis går vidare.

Bra att kommunledningen nu är öppen för dialog. Det man i dagsläget kan konstatera att frågan har utvecklats från en diskussion med låsta mandat till en dialog mellan förtroendevalda och medborgare. Dock är det oklart om var socialdemokraterna står, har man gett upp sina låsta ståndpunkter? 
Det skulle vara klädsamt med ett snabbt och tydligt svar från (s). 

Den nya bryggan står nu klar och vi hoppas på fint väder vid invigningen av ”Järnvägsmännen gånger tre”. Visst blir det bra och man har vid byggandet tagit intryck av en del av de framförda kraven på bl.a. säkerheten. Jag tror också att med den öppenhet som nu råder så kan vi säkert komma överens om de justeringar som behöver göras framöver. Men dyrt blev det ca 30 miljoner. Hade jag fått önska tror jag det hade kunnat räcka med omkring 5 miljoner till en ändamålsriktig upprustning och då hade de 25 miljonerna kunnat bli en bra grundplåt för en rejäl satsning på ett nytt Kallis som ett folkbadhus för både oss Helsingborgare och våra gästande turister.

Men nu är det som det är och som sagt visst blir det bra och fint. 

Apropå v:s motion och den inlämnade namninsamlingen som behandlades av kommunfullmäktige i maj, är spörsmålet,
hur går vi nu vidare.

Kraven i namninsamlingen var:
1) Ombyggnader/förändringar på området vid ”Karantänen” utförs med en bebyggelse som stilmässigt överensstämmer med fiske- och fritidshamnens bebyggelse i övrigt. 
2) Det nya Kallis byggs som ett typiskt kallbadhus, t.ex. ute i vattnet med ett tillhörande park- och aktivitetsområde på fast mark. I detta samanhang kan ev. stranden vid Kallis öppnas för allmänheten. 
3) Stranden längs Gröningen skall i sin helhet vara öppen för allmänheten. 
    Om Kommunfullmäktige inte anser sig kunna tillmötesgå våra önskemål ska denna skrivelse uppfattas som en begäran om allmän kommunal folkomröstning i det ärende som ovan är beskrivna i punkterna 1, 2 och 3.

Kommunfullmäktige tillmötesgick kraven på så sätt att man öppnade för en medborgardialog. 

Det är bra med en öppen dialog och jag tror att det också går att hitta lösningar där dom allra flesta blir överens. I så fall är inte kravet om en folkomröstning aktuellt som Dick Olsson mycket riktigt sa i fullmäktige. Han sa också att om det inte blir en lösning som kan godtas utifrån inriktningen i kraven från namninsamlingen då kommer kravet på folkomröstning att aktualiseras på nytt. Jag håller med Dick, men tycker att man istället kunnat bordlägga frågan, om folkomröstning eller ej, till dialoggen var slutförd. Men nu är det som det är och nu startar dialogen om Ångfärjestationen och sen om Gröningen Kallis.
Skulle det mot förmodan inte bli bra samlar vi nya namn för en folkomröstning och då blir det nog minst 10.000. 

                 
Min åsikt är att hela området från Knutpunkten, Tivoli, Norra Hamnen, Gröningen till Kallis/Pålsjöbaden hänger ihop och att det är ett vinnande koncept. 
Här finns havet med härliga bad, restaurangerna, musiken, hamnen en levande stad med många människor och massor med aktiviteter. Det är inte bara dom som kommer hit som bedåras utan i ännu högre grad älskar vi Helsingborgare detta levande område och det är vi som gör det levande. 
                     

Det som nu ska göras är att vi bygger vidare på det vinnande konceptet, alltså den stil som påtalas i namninsamlingen. Inga barriärer ska förstöra öppenheten och tillgängligheten i detta fantastiska område. När det gäller tillgängligheten är den och ska förbli för alla, Helsi
ngborgare - Turister, Gamla – Unga, Svenskar – Invandrare, Fattiga – Rika. Snacka om att bygga broar.

  
 Rolf A
ndersson (s) och en av de 5000 som skrivit under namninsamlingen.
 E-post: raq@telia.com www.aof.nu/kallis.


Hela området från Knutpunkten till Pålsjöbaden

Upp